Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Tổng thống Mỹ Donald Trump an g^t păng mbra geh dơi du nău tâm ton tăch rgâl đah Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình tâm kêng du\t pơh dja. Yơn lah, wa Trump mbơh njrăng lor đo\ng mbra nchâp so\k soăy đah le\ rngôch ndơ rvăt n’glăp bah Trung Quốc lah bar ding mô geh tay du nău tâm ban u\ch. Ăp rơh tâm nchră tăch rgâl geh tu\p chrai ntơm bah khay 5 rnôk Mỹ ntôn Trung Quốc joi trong rhuăt luh tay ăp nău tâm ton rgâl geh jâng wa\ng sa. Ăp nu^h rnâng kan rblang, nău dơi du\t ue\h bah rơh tâm mâp đah Tổng thống Donald Trump n’hanh Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình lah bar ding nthoi tay tâm nchră lor rnôk hăn tât du nău tâm ton n’gle\ du\t./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng