Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.Mnông-Wa Joe Biden, nu^h geh ntu\k kan mbơh nău mhe Mỹ ndơ\ nău lah geh nău dơi ta rơh săch Tổng thống mhe nơh mbra geh mbơh săch chính phủ ta ôi tay 24/11. T^ng wa Ron Klain, nu^h geh wa Biden săch [ư Chánh văn phòng chính phủ tât tay, ăp nu^h geh săch chính phủ bôk năp mbra geh mbơh ta nar 24/11 yơn lah u\ch g^t nu^h mât leo kan nău êng êng r^ an geh wa Biden nơm mbơh êng. Ta năp ne\ ta nar 12/11, wa Joe Biden le\ săch nu^h kan mbơh nău jo\ năm wa Ron Klain [ư chánh văn phòng chính phủ. Wa Klain, nu^h leo bôk năp tâm nău kan tâm rdâng đah nuh srê Êbola bâh chính phủ Mỹ ta năm 2014, nchrăp mbra geh nău kan bôk năp tâm nău geh dăch kan bâh wa Biden đah nuh srê Covid-19.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương