Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

 

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:     32-34 độ  C

Măng trôk nđik ntơm bah   15-17 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:    31-33 độ C; êng nkual cheo reo 33-35 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 14-16 độ C; êng nkual cheo reo 19-21 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:  31-33 C

Măng trôk nđik ntơm bah: 16-18 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      31-33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  15-17 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     28-30 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23-25 độC

Măng trôk nđik ntơm bah: 15-17độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 11-13 độ C

*** *** ***

NTU\K NCHROH LOR TRÔK NAR:

RADIO NĂU NGƠI VIỆT NAM TA TÂY NGUYÊN: ĐT: 05003 811239- Fax: 0500 3815722

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng