Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

N’gor Kon Tum

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      30 - 32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   16-  18 độ C

N’gor Gia Lai

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     29 - 31 độ C; êng nkual cheo reo  31→ 33 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 15→ 17 độ C; êng nkual cheo reo 18→ 20 độ C

N’gor  Dak Lak

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      30-  32 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 17→ 19 độ C

N’gor  Dak Nông

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      29-  31 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  16→ 18 độ C

N’gor Lâm Đồng

Đêt tu\k tât tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:     27→ 29 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 23→ 25 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 15-  17 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 12- 14 độ C.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng