Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik. Êng ăp nkuâl mpeh luh nar geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:      23 - 25 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah   13-  15 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik. Êng ăp nkuâl mpeh luh nar geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     22 - 24 độ C; êng nkual cheo reo  25→ 27 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 12→ 14 độ C; êng nkual cheo reo 18→ 20 độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik. Êng ăp nkuâl mpeh luh nar geh ntu\k geh mih.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      23-  25 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 13→ 15 độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:      22-  24 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  12→ 14 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl, nar trôk duh, mô mih, măng n’hanh ơm ôi bri sro\ nđik.

Sial dăng mbrô 2- 3

Nar trôk duh ntơm bah:     22→ 24 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 17→ 19 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 11-  13 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 10- 12 độ C.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng