Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

 

N’gor Kon Tum

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:     26-28 độ  C

Măng trôk nđik ntơm bah   18-20 độ C

N’gor Gia Lai

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:   25-27độ C; êng nkual cheo reo 28-30độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 17-19độ C; êng nkual cheo reo 20-22độ C

N’gor  Dak Lak

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:  26-28độ C

Măng trôk nđik ntơm bah: 18-20độ C

N’gor  Dak Nông

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:      25-27 độ C

Măng trôk nđik ntơm bah:  17-19 độ C

N’gor Lâm Đồng

Tu\k rgâl tât âk tu\k, nar trôk duh tăch proăt, kêng măng n’hanh măng geh mih, mih ntâng geh ntu\k n’hâm tơm mih.

Sial dăng mbrô 2- 3 

Nar trôk duh ntơm bah:     25-27 độ C; êng nkual [on têh Đà Lạt 21-23 độC

Măng trôk nđik ntơm bah: 16-18 độ C, êng nkual [on têh Đà Lạt 12-14 độ C

*** *** ***

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng