Pơk uănh mông nar djăt: 30/10/2020

VOV4.M’nông: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov n’hanh nu^h ndrel gưl kan Belarus Vladimir Makey mhe geh rơh kuăl điện tâm nchră, tâm rkhăch mpeh nô nău a[aơ ta Belarus. T^ng tơm nău lư bah Bộ Ngoại giao Nga, wa Sergey Lavrov du tơ\ tay đo\ng nkah nău kơl bah Nga đah nău m^n mhe rgâl hiến pháp ta Belarus gay ma ơm đăp mpăn nô nău tâm dak. Bar Ngoại trưởng Nga n’hanh Belarus nkoch tât nkô| nău jăch ndăn geh tât nău tâm boh, kan nsum đah ăp ding tâm rmôt ăp mpôl kan dak bah dih n’gâng tơm, lor bôk năp lah ta Liên hợp quốc n’hanh Rmôt rnă njrăng n’hanh tâm boh châu Âu (OSCE).

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương