Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: N’gâng kan neh dak Nga dôl nchrăp [ư ân jêh nau ndâk tay 2 ngih dak si, geh 300 nsưng bi\ch săm, gay ma săm ân nu\ih ntưp srê Covid-19 ân  dak aơ tât lơ 15/9 tât. Ân tât rnôk aơ, geh bơi tât 648 rbăn nu\ih ntưp srê Covid-19 ho\ geh saơ ta Nga, đah rlau 412 rbăn nu\ih ji săm bah. Rnoh mhe ngăn yor Cjính phủ dak aơ pă ân saơ, rnoh geh 9.320 nu\ih khi\t tâm lam dak. Bah năp nê, Chính phủ Nga ho\ ndâk du ntu\k mbơh nkoch tâm mạng Internet gay ma mbơh srê ji Covid-19. Nau kan mi\n njêng vắc xin rdâng Covid-19 ta Nga dôl ma geh ntru\t dăng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng