Pơk uănh mông nar djăt: 14/7/2020

VOV4.M’nông: Ăp ndơ njrăng n’gang kalơ trôk bah Nga mhe ntrôl ru\ch du rơh rdôl lơh têh ntro\ng tâm ntu\k gu\ nde tahen trôk Hmeimim bah Nga ta mpeh nhâp nar Syria. Nu^h mât bôk nhih pah kan nkra tâm rkeh ăp ding hưp tâm lơh ta Syria, mpeh Bộ Quốc phòng Nga an g^t, nklăp 10h 30 mn^t măng nar 11/7 ndơ njrăng n’gang kalơ trôk bah Nga saơ geh du bôk ndeh păr mô geh nu^h [^t hăn dăch kêng ntu\k gu\ nde tahen trôk Hmeimin tă bah lơ luh nar. Mpôl tahen njrăng n’gang kalơ trôk Nga ho\ ngăch pănh tu\p ndeh păr mô geh nu^h [^t bah mpôl tahen bah dih ngai đah ntu\k gu\ nde tahen trôk nklăp 5km. A[aơ pôih gu\ nde tahen trôk hôm do\ng tay kơt ơm đo\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng