Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2021

 

VOV4.M’nông: Nga rhơn rnê nău dăn đă bah Tổng thống Mỹ Joe Biden njong nău tâm ton mât kân ndrak nsiu rdôl lơh mhe (New START). Aơ lah nău tâm ton mât kân ndrak nsiu hạt nhân n’gle\ du\t hôm tay đah bar dak n’hanh nchrăp mbra le\ nar ton tâm 2 pơh tay đo\ng (5/2). Chính phủ Mỹ nar 21/01 an g^t, Tổng thống Joe Biden ho\ dăn đă đah Nga mpeh nău njong tâm ton New START hôm 5 năm. Nga rhơn rnê nău mpơl ue\h chính trị gay njong nar tâm ton, yơn le\ rngôch mbra nsing tâm ăp nău dăn đă na nê|. Dơi ký tâm năm 2010 ta rơh Tổng thống ơm Barack Obama, nar 5/2 tât lah rnôk n’gle\ du\t gay bar ding ký ton njong tay. Nga ho\ bah ơm dăn đă njong nău tâm ton ma mô geh du ntil ndơ nkol lor mô lah rgâl tay./. 

 

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương