Pơk uănh mông nar djăt: 29/9/2020

VOV4.M’nông: Ti\ng Rnâng kan rđau nau kan mpeh nau njrăng ndrel rdâng nau ntưp rêng bah srê Covid-19 bah Nga, tâm 24 mông rlau aơ, tâm dak aơ geh 8.135 nu\ih ntưp đah kman SARS-Cov2, êng tâm Thủ đô Matxcova lah rlau 2000 nu\ih ntưp mhe. Ăp nar dăch aơ, ăp nu\ih ntưp mhe ta Nga geh nau hao âk. Yơn rnoh nu\ih ji hao âk ri knu\ng geh kơp dơn tâm du đê\ nkuăl. Nau ntưp rêng ngăch mpeh rnoh nu\ih ji geh kơp dơn tâm ăp nkuăl mpeh ba dâng bah Nga, ngăn lah tâm nkuăl Rosva ndrel Cộng hoà Crimea, yơn nau ntưp rêng nê mô geh tâm ban ta Matxcova. Kơp ntơm rnôk bôk yan srê, Matxcova hôm leo bôk ăp nkuăl mpeh nroh nu\ih ntưp, đah bơi tât 288 rbăn nu\ih. Ân tât rnôk aơ Nga ho\ geh dak si njrăng n’gang ndrel ăp ntil dak si săm Covid-19. Yơn lah nau chuh n’gang tâm [on lan ri ti\ng nau nchrăp mra ntơm geh [ư tâm khay 1/2021./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương