Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nđaơ 7/7 ta Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, nău dơi [ư Kruanh n’gâng kan dak si [ư tơm rơh r[u\n njrăng n’gang srê ndâr ko yor N’gâng kan dak si [ư. Bah bôk năm tât a[aơ, ta nkual Tây Nguyên saơ 63 nu^h ntư đah kan ndâr ko, tâm ne\ 3 nu^h kh^t. 63 nu^h ntưp đah kaman [ư ji ndâr ko dơi kơp dơn rgum ta 4 n’gor, geh Dak Nông 26 nu^h, Kon Tum 22 nu^h, Gia Lai 16 nu^h n’hanh Dak Lak du hê. N’gâng kan dak si le\ jai an ntu\k mât uănh but săm ji ndâk njêng 4 rmôt pah kan tât 4 n’gor dôl geh srê gay ntop kơl nău kan an dak si bah dâng, njrăng n’gang srê ngăch, nkre dôl uănh nđôi trong săm. Jao an Ngih dak si Bạch Mai tâm rgop đah Ngih dak si Nhi Trung ương nt^m nti, tiăr nti an cán bộ dak si nkual Tây Nguyên trong uănh nđôi nu nău bah ji kơt nău săm nu^h ji. Wa Nguyễn Thanh Long nt^m rđau le\ rngôch nău kan dak si rgum njrăng n’gang srê ndâr ko yơn mô pơk lhoi nău kan njrăng n’gang COVID-19 gay dêr srê ntop tay srê.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng