Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 6/7, ta Hà Nội, N’gâng kan njrăng rdâng trôk nar lơh, N’gâng kan tuch tăm ndrel Hun hao [on lan [ư r[u\n ntru\nh ăp nau kan tâm ăp khay du\t năm. Nau ndơn saơ bah ntu\k kan chroh lor mih nar neh dak ân saơ, tâm năm aơ mra geh nklăp 11 tât 13 tơ\ phu\t sial. Tâm nê geh 5 tât 6 tơ\ phu\t sial mra tât tâm neh kơh, phu\t tât la, nau dăng hô, ntrơn tă bah mpeh ba dâng lah nkuăl geh ngih vâl gung trong ndrel nau blau njrăng rdâng ê geh nâp.

Jao nau kan ân N’gâng kan njrăng rdâng trôk nar lơh, Kruanh N’gâng kan tuch tăm ndrel Hun hao [on lan Nguyễn Hoàng Hiệp lah kloh, ăp khay du\t năm lah rnôk geh trôk nar lơh khuch ngăn, yor ri N’gâng kan ân geh uănh kloh mih nar gay ma năn njrăng rdâng gay mô ân geh nau ndrât ndal rdâng trôk nar. Ndrel đah nê lah nau kan mpeh ntrong kan, Luật mpeh mper dak lêng ho\ geh Quốc hội nchră ndâk ăp nau ntru\nh pháp luật tâm dâng Luật gay ma geh [ư ntru\nh ueh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng