Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

VOV4.Mnông-  Kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Australia Linda Reynolds le\ geh rơh tâm mâp kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Nhật Bản Kishi Nabuo ta Tokyo gay ma tâm nchră ăp nău tâm kơl ta ntrong kan mat rnă njrăng ngih dak, tâm ne\ geh nău rnă njrăng ta Biển Đông. Tâm du nău mbơh nsum, bar ding lah na nê| nău khlăy bâh nău mât đăp mpăn ndơ ta dak lêng, ndơ ta kalơ trôk n’hanh an g^t mbra geh tâm rgop tay na nê| gay ma mât đăp mpăn rnă njrăng ta nkual aơ. Ta rơh r[u\n nchră, bar ding nsrôih n’hao nău tâm kơl têh hvi lơn tâm ntrong kan mât rnă njrăng ngih dak, geh nđâp ăp nău mât ăp rơh nti tahen nsum n’hanh tâm mbơh nu^h kan, nkre lah geh kơl tâm rgop tay na nê| đah Mỹ n’hanh ăp dak kan ndrel êng tâm nkual Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương