Pơk uănh mông nar djăt: 12/10/2019

VOV4.M’nông: Hàn Quốc ndrel Nhật Bản ntơm [ư ăp nau kan tâm nchră bar ding ta Geneve, Thuỵ Sỹ. Ăp nau tâm nchră lah du gưl tâm ăp nau kan rklaih nau tâm rkeh tâm ăp nau ntru\nh bah Ntu\k kan tăch rgâl lam ntur neh (WTO) jêh rnôk Hàn Quốc phong tât WTO mpeh nau kan [ư ân rjăp ăp nau kan nkân njrăng nau tăch luh ndoh ndơ bah dak Nhật Bản.

Lah ăp nau tâm nchră mô dơi, Hàn Quốc mra đă WTO ndâk du ntu\k kan gay ma rklaih ăp nau tâm rkeh, nau kan kơt lah du ntu\k kơl rjaih nau. Nau tâm boh đah bar dak ho\ lơn ma mô ueh yor ăp nau tâm rkeh geh tât nau pah kan tâm rơh tâm lơh ndrel nau kan tăch rgâl. Nhật Bản ndrel Hàn Quốc ho\ tâm jut lơi êng nơm bah rnoh moh săk mpeh ăp dak tâm rnơm ngăn gay ma n’huch lơi nau kan tăch luh ndoh ndơ công nghệ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng