Pơk uănh mông nar djăt: 23/11/2020

VOV4.M’nông – Ta nkual [on têh Pleiku, n’gor Gia Lai [ư Nkah g^t 15 năm nar Ntu\k ntô văn hoá ch^ng goong Tây Nguyên lah drăp ndơ văn hoá mô mpơl săk, ntoh măt bah kon nu^h. Ta nar [ư nkah g^t, 100 nghệ nhân tât bah phường Yên Đỗ, nkual [on têh Pleiku n’hanh xă Glar, nkua\l Đăk Đoa, Gia Lai tu\r ch^ng n’hanh njroh rhơn ba mhe đah nteh ch^ng du\t răm m’ak, [ư nău răm săk geh, ntô| n’hao săk rnglăy pah kan.

Nkah g^t 15 năm nar Ntu\k ntô ch^ng goong Tây Nguyên

 

Ăp nghệ nhân đah kho ao way ơm Jarai n’hanh Bahnar n’hanh nteh n’gor bah ch^ng, nău njroh le\ ngăn ngên [ư ta ntu\k ntô văn hoá ch^ng goong, ue\h êng geh ta nkual neh Tây Nguyên. T^ng n’gâng kan Văn hoá-Thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor Gia Lai, a[aơ n’gor hôm e mât r[ay 5000 bôr ch^ng. N’gâng kan văn hoá Thể thao n’hanh pâl nđaih n’gor an g^t, a[aơ trong kan nt^m nti, mât r[ay ntu\k ntô văn hoá ch^ng goong dôl dơi [ư na nao tâm [on lan.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương