Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Nar hội văn hoá, thể thao ndrel pâl n’aih rnoi Chăm tal V năm 2019 yor N’gâng kan Văn hoá, Thể thao ndrel pâl n’aih tâm rgop nsum đah UBND n’gor Phú Yên [ư tâm măng 19/8, ta nkual [on têh Tuy Hoà n’gor Phú Yên. Groi Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam râng ndrel ntoh nau ngơi ta nar r[u\n. Đah nkô| nau “Mât nau vay ơm văn hoá ăp rnoi Chăm geh nsum đah nau hun hao pâl n’aih”, “Nar hội văn hoá, Thể thao, pâl n’aih rnoi Chăm tal V năm 2019 rgum nau râng bah 2000 nu\ih, ăp nu\ih râng tâm nau njroh mprơ, nu\ih tâm rlong tă bah ăp nkuăl …bah 9 n’gor, nkuăl Nam Bộ ndrel Nam Trung Bôk râng. Rơh aơ, n’gor Phú Yên ndơn bằng dăp rgum Ndơ ơm khlay neh dak Tháp Nhạn./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương