Pơk uănh mông nar djăt: 18/9/2019

VOV4.Mnông: Đah bôk nău “Công nghệ thông tin n’hanh Truyền thông- tâm mbơh nău rgâl mhe an rnă njrăng rêh jêng”. Rơh r[u\n nchră rnâng kan mât đăp mpăn nău rêh jêng ASEAN tal 36 geh [ư ta Brunei tâm 2 nar 17 n’hanh 18/9. tâm bar nar geh [ư rơh r[u\n nchră, ăp đại biểu ua\nh nđôi nău [ư t^ng nău nchrăp pah kan năm kan 2018-2019, ua\nh nă nău kan tâm rgop, leo [ư bâh Bảo hiểm xã hội Việt Nam mât nău kan kruanh n’hanh Tổng thư ký ntu\k kan mât đăp mpăn rêh jêng ASEAN 2018-2019. mbơh nău kan khlay [a [ơ tâm le\ 20 năm njêng ntu\k kan mât đăp mpăn rêh jêng ASEAN.

Tâm rnôk geh [ư rơh r[u\n nchră, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đah nău kan lah kruanh ntu\k kan mât đăp mpăn rêh jêng ASEAN leo kan [ư pă ndơ nkhôm rnê năm 2019, pă an 18 ndơ nkhôm rnê ta 6 ntil ndơ an ndơn kan 18 ntu\k kan ndrel. Ngăn lah, Bảo hiểm xã hội Việt Nam geh pă an ndơ nkhôm rnê mpeh “ntrôl dăng rgâl mhe hành chính, n’hao săk rnglăy pah kan kơl an nu^h [on lan n’hanh doanh nghiệp”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng