Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

VOV4.M’nông: Ôi naơ, 21/10, Rơh tâm nchră Hương Sơn Bắc Kinh tal 9 ho\ ntơm geh [ư ta Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Rmôt kan ntoh măt tahen gưl prêh bah Việt Nam yor Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ chính trị, Groi Bí thư Quân uỷ Trung ương, Kruanh n’gâng kan neh dak leo bôk, râng tâm nchră.

Nau tâm nchră Hương Sơn Bắc Kinh tal 9 geh nkô| ăp nau kan lah “Mât nau dăp mpăn lam ntur neh ndrel ntru\t dăng nau đăp mpăn ta Châu Á-Thái Bình Dương” rgum nau râng bah rhiăng rđau kan neh dak, rđau kan tahen, nu\ih kơl nchră nau kan tât tă bah âk dak ndrel ntu\k kan bah lam ntur neh. Nau tâm nchră geh 4 rơh nchră di\ng le\ mpeh ăp nkô| :Tâm boh dak têh ndrel đăp mpăn lam ntur neh, Mât nau njrăng nau tât khuch mpeh nau rnă njrăng tâm Châu Á-Thái Bình Dương, Nau geh jêng bah ăp dak bah găp ndrel jê| ndrel nau rnă njrăng nsum; Ntrong kan nkân njrăng ndrak nsiu phao bleo lam ntur neh ndrel rnă njrăng lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng