Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Nhih pah kan tâm rgop [ư njêng Anh-Thụy Điển AstraZeneca nar 23/11 mbơh, vaccine nuh srê Covid-19 tă bah nhih pah kan dja tâm rgop nsum đah đại học Óoc-phóoc [ư njêng geh rnoh tam tât 90%, đah du găr ngêt dơm. Tâm du nău mbơh, Giám đốc mât bôk kan Pascal Soriot lah rjăp, nău tam bah vaccine an saơ, vaccine bah nhih pah kan [ư njêng mbra geh nău tam d^l tât nău ji jăch ndăn mpeh dak si nsum mpôl. Bah năp nê, ăp nău tam rlong bôk năp ntil vaccine bah AstraZeneca ns^t tay ăp nău mpơl ue\h tâm rơh rdâng lơh nuh srê Covid-19 đo\ng. Thủ tướng Anh Boris Johnson ho\ rhơn rnê d^l nău lư mpeh Vaccine bah AstraZeneca./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương