Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.M’nông: Prăk nkrem an kon se Liên hợp quốc (UNICEF) ta Việt Nam an g^t, Tập đoàn Kimberly- Clark ho\ tâm kan nsum đah UNICEF gay ntop kơl rgâl geh ngăch dăng n’hâm soan an kon se mhe deh n’hanh hu\ch bah ir kh^t ta kon se mhe deh ta ăp n’gor yôk yang mpeh bah lơ n’hanh Tây Nguyên Việt Nam. Bôk nău kan tâm boh  ton kơl an 7 n’gor: Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Gia Lai, Kon Tum, Dak Nông. Bôk nău kan ntop kơl gay n’hao dăng trong mât chăm n’hâm soan an kon se mhe deh ma trong kơi năp nti way ăp khay an cán bộ dak si mpeh trong mât chăm khlay an kon se mhe deh, mât chăm kơt Kangaroo an ăp kon se deh nse n’hanh mô to\ng njing, rdâk njêng du rêng [ư gay dơi tât đah rho\ do\ng mât chăm n’hâm soan an bu ur bu\n n’hanh kon se jê|. T^ng nău nchrăp bah Công ty Kimberly- Clark n’hanh UNICEF, ăp nău kan dja mbra ns^t tay nău geh na nê| an 265.000 kon se mhe deh tâm 3 năm n’hanh mbra kơl bah ngai an rlău du rkeh kon se mhe deh ăp năm./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng