Pơk uănh mông nar djăt: 14/12/2019

VOV4.Mnông:  Nar naơ 13/12, Ntu\k kan bu ur n’gor Lâm Đồng [ư pă jao ngih jay “tâm pêt tâm ro\ng” an yuh Ka Thu lah nu^h kan bâh chi hội bu ur thôn Thực Nghiệm (xã MêLinh, nkuăl Lâm Hà).

Rnăk vâl yuh Ka Thu ta rnoh rnăk ach o, dôl mâp jêr jo\t mpeh ngih jay gu\. Tâm ăp năm ba năp, rnăk vâl yuh rêh tâm ngih jay truh sat, mô hôm ueh nâp. Dơi g^t nău rêh bâh rnăk vâl yuh, ntu\k kan bu ur n’gor le\ ntru\nh kơl an yuh Ka Thu rnoh prăk 45 rkeh prăk gay ma [ư ngih jay. Tâm năm 2019, ăp gâl kan bu ur n’gor Lâm Đồng le\ rgo\ jă doanh nghiệp, nu^h long nuih n’hâm n’hanh oh yuh bu ur kơl an 27 ngih jay tâm ro\ng n’hanh nkra mhe 17 ngih jay an mpôl bu ur ach o, bu ur geh nău rêh jêr jo\t đah rnoh prăk rlău 1,24 rmen prăk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng