Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.Mnông: Nar 19-3, ta ntu\k kan vơt [on lan n’gor, nu^h leo kan n’gor Dak Nông le\ vơt, tâm nchră so\ng dăng đah rlău 10 nu^h [on lan, ndơn kan an ăp rnăk Bunong gu\ rêh ta xã Bù Gia Mập, nkuăl Bù Gia Mập, n’gor Bính Phước n’hanh ăp nkuăl Tuy Đức, Dak Mil n’gor Dak Nông, tât mbơh nău u\ch pă neh pă bri ta xã Dak Ngo, nkuăl Tuy Đức n’gor Dak Nông gay ma gu\ rêh. Lôch geh djăt nău tâm rgop bâh ăp rnăk [on lan, nu^h leo kan n’gor Dak Nông an lah, nău nu^h [on lan geh nău u\ch ro\ng plơ\ s^t [on tơm pah kan lah tâm di. Yơn lah, aơ lah nkual bri hon êng, mô geh trong hăn nsong, mô geh ndơ\ do\ng rêh n’hanh pah kan n’hanh mô dơi njêng 1 nkual [on lan gu\ rêh ta ngklang bri. Tâm rnôk ne\, a[aơ du\t âk ăp rnăk le\ geh ngih jay, geh neh pah kan đăp mpăn ta ăp ntu\k.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng