Pơk uănh mông nar djăt: 27/6/2019

VOV4.M’nông: Ôi aơ (27/6), ăp nu^h thi tâm dak râng tay nar thi tâl 3 bah rơh thi Trung học phổ thông gưl neh dak năm 2019 đah bài thi Tổ hợp Khoa học xã hội lah 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đah jo\ [ư bài ăp môn lah 50 mn^t. Nar ntri (26/6), bah ôi, nu^h thi [ư bài rgum Khoa học tự nhiên, kêng măng, nu^h thi [ư thi môn Ngoại ngữ. Năm aơ, đề thi Tổ hợp tự nhiên dơi uănh lah dah găp, rnoh jêr bah ăp câu tâm pă ntil nu^h thi mô ban dah đề thi năm 2018. Đề vật lý dơi uănh lah geh so\k tâm bôk ndrôm si [u\t way nti. Đề thi môn Sinh học ndơ\ luh du đêt câu geh tât bài thí nghiệm, nău ma kon se nti mô ho\ nti âk jêng [ư mô đêt kon se nti mâp âk jêr jo\t./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng