Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.Mnông-Ôi nar naơ 5/7, ta Hà Nội, rnâng kan Tuyên giáo Trung ương tâm rgop đah trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh, n’gâng kan nt^m n’hanh nti [ư rơh nglôch lôch n’hanh pă giải nkhôm rnê “Wa Hồ đah kon se –mom ndăm đah Wa Hồ”. geh [ư bâh nar 15/4 tât 27/6/2020, rơh tâm rlong le\ geh dơn rlău 4 rkeh 500 nău tâm rlong bâh lam dak đah pe ntrong kan geh: nchih, vẽ rup n’hanh tâm rlong trực tuyến. ta bôk nău kan, rnâng kan leo kan le\ pă 2 giải ngoăy nkô| tâm rlong nchih, 2 giải ngoăy nkô| tâm rlong vẽ rup  n’hanh 2 giải ngoăy bâh rơh tâm rlong trực tuyến n’hanh âk giải êng đo\ng. ntoh ngơi ta rơh lễ pă giải, Bí thư trung ương Đảng, Kruanh ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn u\ch đah mom ndăm, oh kon se ta lam dak mbra nsrôih tay tiăr nti, tâm rlong nti, tâm di đah nău ntơ “ Kon mbleh mblôn nti blău bâh Wa Hồ”, jêng nu^h tơm tâm nău rêh let năp tay bâh neh dak.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng