Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Lơ 6/7, ta Ntu\k kan văn hoá nkuăl Ea Kar, n’gor Dak Lak, tâm nar bôk năp [ư Bôk nau kan trong hăn gur năm 2020 đah nkô| “Ntruh mham Tây Nguyên”, Rnâng kan ho\ ndơn geh rlau 1000 đơn vị mham. Bôk nau kan Ntrong hăn gur tâm nkuăl Ea Kar ho\ rgum bơi tât 2000 nu\ih râng yur mham, bah nê ndơn geh 1.137 dơn vị mham. Aơ lah năm tal 7 mro Bôk nau kan Trong hăn gur geh [ư ta Dak Lak.

Tâm rnôk ntơm lơ 6/7 tât 6/8, bôk nau kan mra geh [ư ta nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, nkuăl têh Buôn Hồ ndrel ăp nkuăl Ea Kar, Cư M’gar, Mdrak, Krông Pách, nchrăp ndơn geh nklăp 6000 đơn vị mham. Ndrel nau bonh đă yur mham, bôk nau kan hôm nkoch mbơh ndrel ơh nau ân [on lan gi\t mpeh nau yur mham, bonh đă râng ăp Rmôt kơl yur an mham lah geh nu\ih ji bu u\ch mham gay ma săm nu\ih./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng