Pơk uănh mông nar djăt: 20/10/2020

VOV4.M’nông: Di nkah 90 năm nar ndâk rmôt Bu ur Việt Nam, Rmôt bu ur n’gor Kon Tum ho\ [ư mâp măt bu ur rđau kan tơm bah n’gor ndrel bu ur rđau kan bah Rmôt bu ur n’gor bah ăp rơh. Kơt ti\ng nau vay ơm ueh, rnơm, blau nau kan, gơih gi\t, ăp bu ur rđau kan tơm bah n’gor ndrel bu ur rđau kan bah rmôt bu ur bah ăp rơh bah n’gor Kon Tum ho\ geh âk nau rgop ngăn tâm rnôk hun hao văng sa, rêh jêng bah n’gor.

Bol ma tâm moh nau kan, ăp yuh ko\ ntyoh nuih n’hâm chính trị nâp nâl, nau kan pah kan khoa học, [on lan [ư tơm, ho\ [ư ueh n’ham dăng rmôt, rgop nau [ư ueh nau kan chính trị bah n’gor, rmôt kan. Tâm nar mâp măt, ăp ntoh măt ndrel nkah tay trong jong 90 năm bah rmôt kan bu ur Việt Nam lah nsum ndrel ăp nau kan bah rmôt bu ur n’gor lah êng, nkre nkoch mbơh nau tă blau kan tâm nau kan bah rmôt./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương