Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Séc Adam Vojtech mhe an g^t, tâm bar pe nar tât, chính phủ mbra mbơh nô nău jăch ndăn lah rnoh nu^h ji Covid-19 geh mbro kơt mhe aơ. Rnoh nu^h ji ăp nar bah Séc tâm ăp nar mhe aơ ho\ hao âk ndal n’hanh dak dja ho\ năl geh le\ rngôch rlău 48.300 nu^h ntưp. Tâm 14 nar rlău aơ, Séc geh rnoh âk nu^h ji âk tâl bar ta châu Âu, bah kơi Tây Ban Nha. Nu^h mât uănh nuh srê Séc a[aơ ho\ do\ng tay du đêt trong nkra ơm dơi t^ng [ư rnôk khay 3, kơt wa\n bok put mbung gu\ tâm jay, yơn der du nău ntru\nh mpă wêl lam le\ rngôch./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương