Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020

VOV4.M’nông – Kruanh Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell an g^t, nău rdâk hao jâng wa\ng sa Mỹ dơi geh du\t mbrơi n’hanh jo\ tât du\t năm 2021. Tâm du rơh ôp đah CBS New (trong mbơh rup pơk so\ng dăng) bah bôk nău ntuh “60 Minuter”, wa Powell an g^t, ăp nu^h Mỹ an nchrăp an du jâng wa\ng sa mhe. Rlău 36 rkeh nu^h Mỹ an ndơ sam [u\t đă roh nău kan tâm 8 pơh, đah rnoh khuch mô ho\ g^t na nê|. Ăp nu^h wa\ng sa tâm ban u\ch an lah Mỹ dôl tâm rnôk roh hu\ch yor nău ntoh bah Covid-19 n’hanh jâng công nghiệp le\ rlu nsru\ng. Yơn lah wa Powell hôm e m^n lah “Jâng wa\ng sa aơ mbra rdâk hao tay, yơn lah, mbra roh đêt năm”. Wa nsing nơm, hăng rbăn rmen đôlar tâm nău rnon liên bang ntop tay dơi trok tâm đêt rach năm.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng