Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Ôi aơ, ta Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương [ư r[u\n lam dak lôch 03 năm [ư nau rđau mrô 05 bah Bộ chính trị mpeh nau ntru\t dăng nau nti\m nti ndrel pah kan ti\ng nau ang ueh Hồ Chí Minh. 3 năm rlau aơ, [ư ti\ng nau rđau mrô 05 ho\ geh âk rmôt kan, nu\ih kan, gưl uỷ, ăp nu\ih dâk bôk n’gâng kan tâm du đê| nkuăl ân geh lor lor tâm nau rgâl mhe nau kan ti\ng trong dăch [on lan. Ngăn lah, âk gưl kan gay n’hao nau kan mêt uănh, bonh đă, nkah lah nau [ư nau ntru\nh mrô 05, pơk hvi lơn ăp nau kan ân geh săk tam, bonh đă nau kan ueh mhe, [ư ueh nau kan leo  lor bah cán bộ, đảng viên, ngăn lah cán bộ rđau kan tơm, nu\ih dâk bôk./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng