Pơk uănh mông nar djăt: 20/11/2019

            VOV4.Mnông- Rơh r[u\n nchră gâl têh châu Á- Thái Bình Dương (APS) 2019 đah bôk nău “Tâm rdâng đah ăp nău ntul rlong tơm a[aơ: đăp mpăn, rklaih ueh mpôl rnoi, tâm kơl ndrel, ndrel hun hao têh dăng n’hanh ăp nău khlăy lam ntur neh” le\ ntơm pơk ôi nar naơ 19/11 ta thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tât râng rơh r[u\n nchră geh klâp ma 2 rbăn năch jă tât bâh 50 ngih dak n’hanh nkual neh. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, Thủ tướng chính phủ Campuchia Samdech Hun Sen lah na nê|, rơh r[u\n nchră aơ geh [ư tâm rnôk lam ntur neh dôl tâm rdâng đah du\t âk nău ntul rlong kơt lah: nău tâm rkeh mpeh tăch rgâl, nău uh ah ta Trung Đông, rgâl trôk nar mih sial, n’hanh chủ nghĩa [ư rlăng. Rơh r[u\n nchră tal 2 aơ, ăp đại biểu mbra rgum tâm nchră mpeh ăp nău ta nkual n’hanh lam ntur neh, gay ma n’hao nău tâm kơl, n’hao nău khlăy bâh đăp mpăn, têh dăng đah kon nu^h.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng