Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- Dơn nău jă bâh kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, nar 21/1/2021, groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh le\ leo mpôl Việt Nam tât râng rơh r[u\n nchră kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih ASEAN t^ng trong trực tuyến. ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh lah na nê| mbra kơl an n’hanh tâm kôl na nê| đah Brunei n’hanh ăp dak ASEAN gay ma geh [ư t^ng ăp nkô| mpo\ng kan, an lor ngluh mbơh nău kan an năm ASEAN 2021. Tâm mbơh mpeh nău biển đông, nkoch mbơh tât ăp nău jêr tâm ba năp nơh. Groi Thủ tướng lah na nê| nău tâm rgop an đăp mpăn, ueh lăng ta Biển Đông lah nău dơn kan bâh le\ rngôch ăp ngih dak tâm nkual. Việt Nam mbra ndrel đah ăp ngih dak [ư t^ng răng dăng n’hanh to\ng ăp nău mbơh mpeh nău m^n kan bâh ăp ding ta Biển Đông, ndrel đah ASEAN n’hanh Trung Quốc mpo\ng tât ơm dơi geh nău way pah kan ta Biển Đông an geh săk tam, tâm di đah luật pháp lam ntur neh, tâm ne\ geh Công ước Liên hợp quốc mpeh luật dak lêng năm 1982.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương