Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2020

VOV4.M’nông: Ăp nhih pah kan bah Viện gu\ m^n jo\ jong dak bah dih (IISS) mbơh mô [ư tâm nchră gưl têh rnă njrăng châu Á way ăp năm (Tâm nchră Shangri-La 2020). Tâm nchră Shangri-La lah du rơh tâm nchră rnă njrăng way ăp năm tâm rgop âk chính phủ, geh tât râng bah ăp Bộ trưởng Quốc phòng n’hanh kruanh mât bôk tahen bah 28 dak châu Á- Thái Bình Dương. Tâm nchră Shangri-La 2020 nchrăp dơi [ư ntơm bah nar 5- 7/6 ta khách sạn Shangri-La ta Singapore. Tâm du nău mbơh du\t mhe, Viện gu\ m^n jo\ jong dak bah dih lah rjăp, rơh tâm nchră wa\ch rgum nău tât râng bah rlău 40 dak dja mbra mô [ư tâm năm 2020 tă bah âk dak tâm rnoh dja nchâp đă lơi ir rsong hăn./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng