Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres mpơl nău mpo\ng tâm ton đăp mpăn mhe dơi geh đah Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc Ả Rập dơn ngoăy mbra kơl t^ng [ư jêng ngăn ngăn trong nkra 2 ngih dak đah Israel n’hanh Palextin yor ma du nău rêh đăp mpăn ta Trung Đông. Israel n’hanh ăp Tiểu vương quốc Ả Rập dơn ngoăy bah năp nê ho\ geh dơi du nău tâm ton geh nău ntơm mhe hăn tât jêng ue\h tay tâm boh kơt ơm. Aơ lah nău tâm ton tâl 3 ma Israel ký đah du dak Ả Rập, tâm nê dak dja ton manh rlu trong nchrăp n’glăp ăp nkual neh dak bah Palestine. Tổng thư ký Liên hợp quốc mbra pah kan tay đah le\ rngôch ăp ding geh tât gay pơk luh du trong geh nău dơi tâm nchră, bah tâm lơh tâm su n’hanh đăp mpăn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng