Pơk uănh mông nar djăt: 25/6/2019

VOV4.M’nông: Lơ 24/6, Rmôt hăn kan bah N’gâng kan nti\m nti ho\ hăn mêt uănh nau kan nchrăp ân rơh thi THPT neh dak tâm n’gor Dak Lak. Rmôt hăn kan ho\ mêt uănh ntu\k in sao đề thi, ntu\k [ư phách, chấm thi ndrel ntu\k gu\ âm tâm du đê| ntu\k thi tâm n’gor Dak Lak. Rmôt kan ho\ đă rkum tâm rlong Dak Lak lir săm [ut jrâu thi tâm ăp ntu\k thi gay ma nơih ân kon se thi, gay đăp mpăn nau geh tâm nkhah tâm ntu\k [ư phách chấm thi, ân geh mêt uănh ueh ngăn nau kan bah Camera uănh tă bah rnôk đề thi tât ntu\k thi, ntu\k chấm thi, đăp mpăn ân rơh thi geh nau ueh, rjăp ngă, tâm di nau ntru\nh. Rơh thi THPT neh dak năm aơ, Dak Lak geh rlau 22.500 kn se đăng ký râng thi tâm 32 ntu\k thi, đah 860 jrâu thi.

Bơi 14.000 nu^h thi râng rơh thi THPT gưl neh dak năm 2019 bah n’gor Lâm Đồng ta 38 ntu\k thi. Ăp ntu\k thi n’hanh ăp ntu\k manh gu\ dơi dăp rgum tâm di, đăp păn hăn dơh dăch  an nu^h thi. Lâm Đồng le\ pă ntu\k thi ta ăp nhih nti ta nkual thị trấn n’hanh mô geh nu^h thi hăn ngai rlău 20km tât ntu\k thi. Lơn lah, ta bar nkuâl geh âk nu^h thi rnoi mpôl đê| lah Lạc Dương n’hanh Đam Rông, ntu\k thi ta ăp nhih nti geh nkual ký túc xá, geh ntu\k gu\ sa nsum gay nu^h thi geh ntu\k gu\ sa tâm ăp nar râng thi.

           Rơh thi THPT năm 2019, lam n’gor Dak Nông geh 871 nu\ih râng uănh thi, tâm nê cán bộ n’hao tă bah ngih s[ Đại học Gia thông-Vận tải nkuăl [on têh Hồ Chí Minh. Năm aơ n’gor Dak Nông lo\ so\k tay tơm prăk kơl an ân bơi tât 500 nu\ih geh nau rêh jj, kon se rnoi mpôl đê| râng thi. Du hê geh kơl 440 rbăn tâm 4 nar, geh prăk sa, prăk ndeh ndrel prăk gu\. Nau kơl an ân kon se gay mô ân geh kon se lơi thi yor nau rêh jêr jo\t.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng