Pơk uănh mông nar djăt: 15/8/2020

VOV4.M’nông: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tapyip Erdogan lư 14/8 nkah mra geh nau lơh mplơng lah Hy Lạp lơh duk bah Thổ Nhĩ Kỳ. Ntoh nau đah báo chí, wa Erdogan lah rjăp, moh ăp nau rdôl lơh tâm duk Thổ Nhĩ Kỳ dôl joi tơm trong dak pring tâm nkuăl dak lêng geh tâm pit tâm Địa Trung Hải mra geh nau tât khuch. Nau ton lah bah nu\ih dâk bôk Ngih dak Thổ Nhĩ Kỳ ndơ\ luh jêh rnôk geh nau tâm tom duk bah Hy Lạp ndrel du duk bah Thổ Nhĩ Kỳ tâm mpeh ba dâng Địa Trung Hải tâm lơ 12/8 mhe rlau. Hy Lạp ndrel Thổ Nhĩ Kỳ lah dak kan nsum bah NATO, yơn lah nau tâm boh bar dak hôm geh âk nau duh jêr geh tât nau tâm pit đah nkuăl n’har đah dak lêng, trong trôk, ko\ kơt lah nau tâm nkhah rnoi mpôl tâm gôl dak Sip./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng