Pơk uănh mông nar djăt: 30/9/2020

VOV4.M’nông – Ôi 29/9 ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc râng r[u\n nchră “Săk rnglăi hun hao tơm Mắc ca ta Việt Nam năm bah năp; nt^m trong n’hanh mkra hun hao tâm năm tât”. Râng r[u\n geh kruanh ăp n’gâng kan, nău kan, [on lan n’hanh nsum mpôl ăp doanh nghiệp, rnăk wâl ntoh lư mpeh tăm, nkret njêng, tăch ndơ mắc ca. Uănh lah 5 năm bah năp, nău hun hao tơm mắc ca mô ho\ lôch ue\h kơt nău u\ch, Thủ tướng nkoch ăp nău an tâm nchră ta r[u\n aơ lah neh ntu, dăp rgum n’hanh mât uănh ngih dak mpeh pă an ntil gay nu^h [on lan tăm mắc ca dơi geh sa mô di mô geh play mô lah geh play du\t đêt. T^ng ne\, an ơh nău ôp hun hao rnoh neh tơm mắc ca dâng âk lah tâm di. Thủ tướng an lah, jêh 5 năm hun hao tơm mắc ca mô ho\ lôch ue\h ngăn ngên, an saơ hôm e âk nău an rhoăt tay n’hanh tâm nchră ta r[u\n aơ. Rhoăt nău blaư ơm bah ntil ndơ phe bah Việt Nam, Thủ tướng an lah, bôk năp an uănh m^n tât nkret njêng, ndâk [ư moh ndơ mắc ca Việt Nam, bah ne\ geh ntu\k tăch rwa\t nâp nâl.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương