Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – T^ng truyền thông Australia, Thủ tướng Australia Scot Morrion dôl geh trong nchrăp khâl Nhật Bản tâm khay 11 n’hanh jêng nu^h kruanh dak bah dih bôk năp mâp măt thủ tướng Nhật Bản Yoshihede Suga. Báo “Nu^h Australia” an g^t, jêh [ư rơh sacưh Tổng thống Mỹ, tâm rnôk bah bôk năp tât n’gul khay 11 tât, Thủ tướng Scott Morrion mbra tât khâl Nhật Bản. Bah năp ne\, Australia n’hanh Nhật Bản le\ [ư trong nchrăp khâl aơ bah rnôk bôk năm yơn yor nău ntoh bah srê Covid-19 jêng rơh khâl le\ ndruch tay. Rơh khâl aơ mô knu\ng saơ nău nsrôih bah le\ Australia n’hanh Nhật Bản tâm nău rhăt jăp lơn tâm boh ăp ding ma hôm geh trong uănh jru lơn bah 2 dak tâm nău ndrel tâm rgop yor nău u\ch đăp mpăn n’hanh ue\h lăng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương