Pơk uănh mông nar djăt: 19/11/2018

 VOV4.Mnông: Măng nar naơ, 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc n’hanh mpôl đại biểu gâl têh Việt Nam le\ tât ta Hà Nội, lôch ueh rơh tât râng rơh r[u\n nchră gâl têh tâm mâp tâm kơl wa\ng sa châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tal 26 geh [ư ta Papua New Guinea. Tâm 2 nar, 17-18/11, Thủ tướng le\ geh bôk nău pah kan đah nău kan âk: geh: râng, tâm nchră, mbơh nău tâm rgop ta ăp rơh r[u\n nchră mpôn, sa nar pah kan bâh ăp nu^h leo kan APEC, tâm nchră đah ăp nu^h leo kan APEC đah ntu\k kan prăk kaih lam ntur neh IMF, đah nu^h leo kan 14 gôl dak Thái Bình Dương, đah Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) n’hanh geh rơh tâm mâp, tâm mbơh ngơi đah bar ding đah Thủ tướng New Zealand, Vanuatu, Thái Lan..ta ăp rơh r[u\n nchră, Thủ tướng le\ ntoh ngơi têh dăng mpeh ntrôl pah kan tăch rgâl n’hanh ntuh kơl, kơl an nău kan WTO, tâm rgop wa\ng sa, hun hao nâp nâl, geh le\ rngôch n’hanh rgâl mhe nău wa\ng sa têh.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng