Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng 15/2, ta Thừa Thiên-Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc râng r[u\n nchră Hội đồng Nkuăl văng sa tơm mpeh Miền Trung. Aơ lah rơh r[u\n nchră bôk năp bah Hội đồng nkuăl geh nau râng bah Thủ tướng Chính phủ. Nau hun hao văng sa bah nkuăl văng sa tơm mpeh Miền Trung năm rlau aơ geh 7,7%.

Nkuăl ho\ njêng ntrong 7 đô thị têh, 4 nkuăl văng sa dôl hun hao ntoch jong tâm 600 km dak lêng, ndrel ntrong pah kan, ntu\k ê nkra, leo so\k do\ng tâm ăp ndrâm dak lêng, ntu\k mât prăp ndơ bah neh dak dnrel lam ntur neh ndrel ntrong mpông dak lêng rgum lam ntur neh ăp tơm trong đah ăp nkuăl, rloh rlau neh dak…

Gay [ư ăp nau mhe mpeh hun hao Nkuăl văng sa tơm bah Miền Trung lah êng, lam nkuăl miền Trung ndrel Tây nguyên lah nsum  (geh 19 n’gor, nkuăl [on têh), âk ntoh măt đă Thủ tướng ân mi\n njêng nau ndâk kan tâm rgop kan nsum nkuăl duyên hải mềi Trung. Ăp ntoh măt ko\ đă Trung ương kơl an tu tơm ntuh kơl mpeh ntu\k ntu pâl n’aih, tâm nê rgum ăp nau kan leo tât nau tâm nthoi./.

Nu\ih rblang: H’Thi.

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng