Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Thủ tướng Algela Merkel nar 1-7 mbơh, Liên minh châu Âu (EU) ân nchrăp lor nkhêp mô geh nău dơi tâm nchră tăch rgâl đah Anh mpeh tâm boh tăch rgâl mhe nkre rơh bah kơi Brexit (Anh luh EU). T^ng Thủ tướng Merkel, tâm nchră ân dơi ntrôl ngăch gay dơi geh tâm ton tâm khay djang năm aơ ma bar ding mbra dơi uănh an do\ng tâm kêng du\t năm. Anh n’hanh EU a[aơ dôl tâm nchră gay joi du nău tâm ton dah ro\ng tăch rgâl mhe lôch bah kơi Anh luh EU. Bol ma hôm bar pe khay đo\ng lah bar ding du\t jêh rơh ndơ\ rgâl, yơn lôch âk tơ\ rvăch tâm nchră, bar ding mô ho\ dơi [ư bah đêt nău tâm rkeh mpeh ăp nkô| nău têh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng