Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (23/9), ta n’gor Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ hăn uănh trong leo rgâl tuch tăm ta xã Hiệp Đức, Nkuâl Cai Lậy, n’gor Tiền Giang, tơm me play do bah lam dak. Nkoch bri đah  kônh wa mpeh jêr jo\t, ntul rlong tă bah nău tât rgâl trôk nar.

Thủ tướng mpơl nău, “Đảng, Ngih dak g^t nău dja, njuăl nău ôp khâl, rgo\ jă kônh wa nsrôih rlău jêr jo\t”. Nchih nkah nău rgop bah kônh wa, Thủ tướng m^n lah, ân geh gu\ m^n têh gưl neh dak nău nking nchăng dak tiăt boh lăp jru. Tâm let năp tay, nô nău dak tiăt boh lăp mbra hôm geh hô tay đo\ng ri nău nkru\l ntêm dak me du\t khlay. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển nông thôn ndrel ăp nhih pah kan geh tât gu\ m^n trong ntop kơl ăp nkual geh tât khuch bah trôk nar lơh, lăp dak tiăt boh. Kêng măng ntri, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc pah kan đah 13 n’gor Đồng bằng sông Cửu Long mpeh lor nchrăp rdâng lơh geh ma nău dak tiăt boh lăp tâm khay wai, duh phang năm 2020-2021.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương