Pơk uănh mông nar djăt: 18/2/2019

            VOV4.Mnông: Thủ tướng Israel wa Benjamin Netanyahu, mbơh kruanh n’gâng kan mât ua\nh ntung trong Katz mbra mât nău kan kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih an tât rnôk njêng chính phủ mhe lôch rơh săch kruanh ta khay 4. nău kan aơ geh [ư lôch rnôk geh đơn tât Toà án gâl têh Israel dun đah Thủ tướng Netanyahu mât âk nău kan yor păng ndrel mât nău kan nu^h dâk bôk năp ăp kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak, nchră nău đah dak bah dih n’hanh dak si.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng