Pơk uănh mông nar djăt: 20/8/2019

VOV4.M’nông: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu an g^t mbra ôp kuăl du trong hăn lơh têh ta Gaza, lah geh nău tata khlay. Tahen Israel mbra pănh kh^t du mpôl nu^h Palestine geh phao bleo dăch kêng n’har mât rnă njrăng đah Dải Gaza bar pe mông lôch rnôk 3 rocket pănh bah Dải Gaza tâm mpeh bah dâng Israel. Ăp mpôl kruanh Palestine an g^t geh 3 nu^h kh^t tâm rơh dja. Lah rnôk hăn khâl Ukraine, Thủ tướng Netanyahu lah rjăp mbra geh tay trong lơh lhăt gay mât rnă njrăng neh dak. Duh jêr ta n’har bri Gaza geh tâm rnôk Israel dôl nchrăp an rơh sơch nu^h kan lam le\ rngôch, nchrăp [ư tâm nar 17/9 tât./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng