Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi ntri (6/7), Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ho\ tât khâl Nkual Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc n’hanh nkual [on têh ơm yău  Hội An ta n’gor Quảng Nam gay hăn uănh kơt rdâk s^t jêng tay nău kan tuch tăm, [ư njêng, rho\ do\ng, pâl nđaih Việt Nam lôch mât kân dơi nuh srê Covid-19. A[aơ, Quảng Nam lah n’gor hun hao lam le\ rngôch, lah ngoăy tâm 17 n’gor, nkual [on têh rgop an ngân sách Trung ương.

Nt^t kơt Nkual Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, dơi njêng ntơm bah năm 1996 n’hanh Nkual wa\ng sa pơk Chu Lai, dơi njêng năm 2003 ho\ jêng ăp nkual công nghiệp du\t geh nău dơi ta Việt Nam. Thủ tướng Thongloun Sisoulith u\ch ro\ng, lôch rnôk le\ 2 dak ho\ geh nău dơi mât kân nuh srê COVID-19, ăp doanh nghiệp Việt Nam ân n’hao âk ntuh kơl tâm Lào. N’gâng kan ăp n’gor n’hanh Chính phủ Lào mbra nta ăp trong dơh an ăp doanh nghiệp bah Việt Nam ntuh kơl n’hanh tăch rgâl geh nău dơi ta Lào./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng