Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Nar ntri (23/11), Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ho\ geh rơh kuăl điện tâm nchră đah wa Joe Biden, nu^h dơi nhih pah kan nkoch trêng nău lư Mỹ kuăl lah  Tổng thống mhe dơi kan tâm nchră ăp trong ntru\t ntrôl tâm boh New Zealand- Mỹ tâm let năp tay. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern an g^t, tâm rơh kuăl điện tâm nchră, păng ho\ tâm nchră đah wa Joe Bidden mpeh nuh srê Covid-19, nău ma wa Biden ntro\ng lah an [ư lor bôk năp a[aơ. Bah meng nê, tâm rơh kuăl điện tâm nchră dja, bar kruanh rđău kan tâm nchră mpeh rgâl duh nđik trôk nar đo\ng, ntru\t ntrôl nău way t^ng âk ding, n’hao dăng [ư tơm n’hanh mât ta nkual Ấn Độ-Thái Bình Dương rnă njrăng n’hanh têh ndro\ng./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương