Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2020

VOV4.M’nông: Di rơh vơt năm mhe Canh Tý 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ho\ tât mêt uănh nau kan njrăng, rdâng, mra tâm lơh ndrel rhơn Tết năm mhe rmôt cảnh sát cơ động. Thủ tướng njoăl tât di\ng le\ rđau kan, cán bộ, tahen bah rmôt kan Cảnh sát Cơ động nau rhơn năm mhe geh âk nau blau mhe, nau geh jêng mhe.

Thủ tướng rnê prêh rmôt công an [on lan ho\ kơl tâm nchră nau ân Đảng, Ngih  dak ntru\nh âk nau ntru\nh, nau kan têh, tâm nau kan mpeh nau kan mât rnă njrăng neh dak, mât rnă njrăng rmôt kan đăp mpăn tâm nau rêh.

Tâm rơh tết, Thủ tướng đă rmôt kan Cảnh sát cơ động mô rlu chiăr nti nau blau kan, n’hao nau dơi nau kan. Bah năp măt, Thủ tướng đă rgum mât ân ueh ăp nau kan tâm rơh tết năm mhe Canh Tý 2020, ăp nau kan geh tât rơh r[u\n nchră gưl prêh ASEAN 2020 [ư ta Việt Nam, đại hội đảng ăp gưl r[o\ng tât Đại hội tal XIII bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng