Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

        VOV4.Mnông – Kêng măng nđaơ, ta Ngih Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc le\ wơt wa Lee Jae Young, Groi Kruanh Tập đoàn Samsung, nu^h ntuh kơl têh ta Việt Nam. Thủ tướng an g^t, Việt Nam uănh nđôi ue\h srê Covid-19, lah dak bôk năp ta ASEAN hao jêng tâm năm aơ n’hanh dơi dâk tal 4 ASEAN mpeh têh hvi wa\ng sa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wơt Groi kruanh Tập đoàn Samsung

 

A[aơ, rnoh ndơ bah Samsung le\ mô rlu hao. Thủ tướng đă Tập đoàn kơl tay ăp doanh nghiệp ntop kơl Việt Nam râng jru lơn tâm trong pă an bah Samsung n’hanh ăp nău [ư m^n njêng n’hanh hun hao ta Việt Nam. Dơi g^t, Tập đoàn dôl săch ntu\k ntuh kơl nău nchrăp [ư công nghệ mhe, Thủ tướng m^n lah, Việt Nam nchră, nta nơih ngăn an Samsung gay ntuh kơl nău nchrăp aơ. Thủ tướng nkoch kloh, Chính phủ Việt Nam mbra hăn ndrel đah Tập đoàn tâm rnôk kan ndrel, ntuh kơl tăch rgâl doanh nghiệp ta Việt Nam đah nuih n’hâm 2 ding “ndrel dăng”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương