Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.Mnông:  Di rơh kahg^t 74 năm nar Cách mạng khay 8 n’hanh 50 năm [ư t^ng nău nt^nh ntăn bâh kruanh Hồ Chí Minh, ôi nar 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc n’hanh kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân le\ tât mpoh nhang kahg^t kruanh Hồ Chí Minh ta đền thờ Wa ta yôk Ba Vì, Hà Nội.

ta năp huêng khlăy bâh kruanh Hồ Chí Minh, Thủ tướng n’hanh kruanh Quốc hội le\ ndơn kan an le\ Đảng, le\ tahen n’hanh le\ [on lan geh tâm rnglăp du nuih n’hâm, ntrol nău nti n’hanh pah kan t^ng nău m^n, nău kan, ntrong kan bâh wa, ntru\t nsôr nău knơm n’hanh nău u\ch ro\ng mpôl rnoi, [ư t^ng nău mpo\ng ua\nh mpeh hun hao neh dak ta năm 2030, kahg^t 100 năm nar njêng Đảng n’hanh mpo\ng ua\nh tat năm 2045, kahg^t 100 năm njêng ngih dak, rdâk njêng neh dak Việt Nam têh dăng, ueh lăng, nău kan gay ma le\ Đảng, le\ tahen n’hanh le\ [on lan nchih tay ăp nău ntoh ang bâh mpôl rnoi, tă geh njoat [ư t^ng nău u\ch ro\ng bâh kruanh Hồ Chí Minh rnôk hôm rêh lah rdâk njêng “Ngih dak he têh ueh lơn, kuăng ndro\ng lơn”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng