Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Ta n’gor Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mhe geh rơh pah kan đah kruanh rđău kan n’gâng tơm bah n’gor. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rnê âk, bol lah n’gor mpeh nkual jru ngai, yơn kruanh rđău kan n’gor ho\ nsrôih tâm rđău đă, [^t joet, kơl dăp rgum tay wa\ng sa, mât ue\h ăp nău dơi săk geh mât tui, tăm bri, công nghiệp nkret njêng n’hanh hun hao rho\ do\ng.

Ndơ do\ng wa\ng sa rêh jêng kon nu^h hun hao, lơn lah mpeh ntung trong hăn tâm [on lan. Nău rêh [on lan dơi rgâl kloh. Cà Mau lah ngoăy tâm ăp n’gor dâk bôk năp lam dak mpeh mât tui, rgop khlay tâm nău geh tăch n’gluh tui lam dak. Rnê âk mpeh ăp trong r[o\ng têh tâm hun hao let năp tay, Thủ tướng dăn đă n’gor Cà Mau ân t^ng [ư jăp trong nchrăp hun hao 5 năm, lơn lah tâm nău kan ntuh kơl hun hao, sơch trong an ntuh kơl lor, geh săk nchih n’hanh nkô| tâm trong nchrăp kloh rvah gay wa\ch rgum ntuh kơl. Nkah trong r[o\ng hun hao an Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc an lah, trong hăn khlay lah ân rgum tâm n’gâng tơm, nê lah tuch tăm công nghệ mhe, lơn lah hun hao tui ka./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng